Till kommuner, företag och andra organisationer
        erbjuds

 

  • samtalsterapi, handledning och föreläsningar för personal som arbetar inom vård och omsorg, socialtjänst, skola m.m. vilka i sin vardag möter psykosociala problem och behöver ta hand om patienter i livets slutskede och deras anhöriga, våldsoffer, utsatta barn, hedersrelaterad våld, missbruk, människor med stressrelaterad ohälsa m. m.
  • föreläsningar och utbildningar med tonvikt på stressrelaterad ohälsa, livsstilsrelaterad ohälsa, ekopsykologi och hälsoträdgårdar
  • tjänster inom företagshälsovården i form av förebyggande hälsovård, friskvård och rehabilitering på individ-, grupp- och organisationsnivå.
  • organisation av behandling i hälsoträdgårdar och utformning av hälsoträdgårdar inom sjukvården, omsorgen, äldrevården, hospice, företag, kommuner och regioner.
  • handledning för chefer inom företag, kommuner och regioner.


Arvode:

Tjänster är kund- och individanpassade. Vänligen beskriv dina önskemål så skickar jag en offert.


Kontakt