För privatpersoner

Jag erbjuder läkarbehandling, samtalsterapi och rehabilitering.
Alla individuella behandlingar inleds med en noggrann analys av aktuella problem och en läkarundersökning. Insatser utformas därefter utifrån de målsättningar och förutsättningar som är specifika för just dig. Insatser kan bestå i medicinsk behandling, samtalsterapi, rådgivning, friskvård och rehabilitering i bland annat hälsoträdgårdar.
Kombination av olika åtgärder är vanligast.

Åtgärder kan vara aktuella i samband med traumatiska och stressrelaterade upplevelser som till exempel problem på arbetsplatsen eller skolan, upplevt allvarlig egen eller närståendes sjukdom, relationsproblem, upplevd  våld, krig m.m.

Har du hälsoproblem relaterade till din livsstil erbjuder jag analys av din hälsostatus, rådgivning, samtalsterapi och friskvård / rehabilitering.

Arvode:
Arvodet beroende på tjänstens karaktär från 850 sek per 30 minuter.Välkommen att höra av dig.

Kontakt