För företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer
erbjuder jag

 

  • tjänster inom företagshälsovården i form av förebyggande hälsovård, friskvård och rehabilitering på individ-, grupp- och organisationsnivå
  • föreläsningar och utbildningar inom området stressrelaterad ohälsa, livsstilsrelaterad ohälsa, ekopsykologi och hälsoträdgårdar
  • handledning och föreläsningar för personal som arbetar inom vård och omsorg, socialtjänst, skola m.m. vilka i sin vardag möter psykosociala problem och behöver ta hand om t.ex. våldsoffer, utsatta barn, hedersrelaterad våld, missbruk, människor med stressrelaterad ohälsa, annan psykisk ohälsa m. m.
  • handledning för chefer inom företag, kommun och landsting
  • organisation av behandling i hälsoträdgårdar och utformning av hälsoträdgårdar inom sjukvården, omsorgen, äldrevården, hospice, företag, kommuner m.m.


Arvode:
Vänligen begär offert

Välkommen att höra av dig.

Kontakt