Margita Holm
 

är legitimerad läkare specialist i allmänmedicin med särskilt inriktning på stressrelaterad ohälsa, livsstilssjukdomar och psykisk traumatologi.

 

 

MINA TJÄNSTER
 

  • läkarbehandling
  • samtalsterapi
  • psykofysisk rehabilitering för individer och grupper
  • utredningar på individ, grupp och organisationsnivå
  • friskvård för individer och grupper
  • utbildningar
  • handledning
  • intyg


Andra uppdrag:

Utformning av hälsoträdgårdar och upplägg av hälsofrämjande aktiviteter i hälsoträdgårdar för  kommuner, inom sjukvård, friskvård, omsorg, äldrevård, dagis, skolor, kyrkor m.m.